Pokal SLOvenSKI maraton - Tekmovanja - Pokljuški maraton AS

Pokljuški maraton AS

RAZPIS IN PRAVILA MNOŽIČNEGA TEKMOVANJA V TEKU NA SMUČEH

ORGANIZATOR: Športno društvo Pokljuka, Poslovna cona A37, 4208 Šenčur

VODJA TEKMOVANJA: g. Matej Kordež

DATUM IN ČAS TEKMOVANJA: sobota, 2. marec 2019, štart vseh kategorij ob 10. uri. Štart je skupinski na stadionu Športnega centra Pokljuka – Rudno polje

TEHNIKA TEKA: Prosta tehnika. Pripravljena bo tudi smučina za klasično tehniko.

TEKMOVALNE KATEGORIJE:

z oznakami A na 21 km

z oznakami B na 10,5 km

z oznakama A6 in A11 za Memorial Goja Bogataja.

DOLŽINA PROGE: 21 km.

      A1           – moški do 29 let (letnik 1990 in mlajši)

      A2           – moški 30 do 39 let (letnik 1989 – 1980)

      A3           – moški 40 do 49 let (letnik 1979 – 1970)

      A4           – moški 50 do 59 let (letnik 1969 – 1960)

      A5           – moški 60 do 69 let (letnik 1959 – 1950)

      A6           – moški nad 70 let (letnik 1949 in starejši) = Memorial Goja Bogataja

      A7           – ženske do 29 let (letnik 1990 in mlajše)

      A8           – ženske 30 do 39 let (letnik 1989 – 1980)

      A9           – ženske 40 do 49 let (letnik 1979 – 1970)

      A10         – ženske 50 do 59 let (letnik 1969 – 1960)

      A11         – ženske nad 60 let (letnik 1959 in starejše) = Memorial Goja Bogataja

DOLŽINA PROGE: 10,5 km.

      B1            – moški do 29 let (letnik 1990 in mlajši)

      B2            – moški 30 do 39 let (letnik 1989 – 1980)

      B3            – moški 40 do 49 let (letnik 1979 – 1970)

      B4            – moški 50 do 59 let (letnik 1969 – 1960)

      B5            – moški 60 do 69 let (letnik 1959 – 1950)

      B6            – moški nad 70 let (letnik 1949 in starejši)

      B7            – ženske do 29 let (letnik 1990 in mlajše)

      B8            – ženske 30 do 39 let (letnik 1989 – 1980)

      B9            – ženske 40 do 49 let (letnik 1979 – 1970)

      B10          – ženske 50 do 59 let (letnik 1969 – 1960)

      B11          – ženske nad 60 let (letnik 1959 in starejše)

PRIJAVE:

Pisne imenske prijave (predprijave) z označbo letnice rojstva, dolžine proge in društva ali kraja za katerega udeleženka/-ec nastopa sprejemamo do najkasneje četrtka, 28. februarja 2019 po pošti, faksu ali elektronski pošti na: Športno društvo Pokljuka, Poslovna cona A 37, 4208 Šenčur / faks 04 2791 915 /, biathlon.pokljuka@siol.net

Prijave na dan tekmovanja bomo sprejemali od 7.30 do 9.30 ure v prijavni pisarni v Hotelu Center na Rudnem polju, kjer boste prejeli tudi štartne številke.

ŠTARTNINA: 

V predprijavi:

- do 21. februarja 2019 znaša 10,00 EUR

- o 28. fenruarja 2019 znaša 15,00 EUR

(POMEMBNO! Predprijave morajo biti vplačane na TRR št. 03138-1000039429 najkasneje na dan 21.02.2019 oz. 28.08.2019, da štejejo kot veljavne).

Na dan tekmovanja je štartnina 20,00 EUR s plačilom v gotovini na Pokljuki.

Udeleženci z veljavno Modro kartico SZS imajo na zgornje zneske štartnin 2,00 EUR popusta.

Štartnina vključuje:
- okrepčila na okrepčevalnici in v cilju,
- praktično darilo,
- topli obrok (enolončnica) po prihodu v cilj,
- merjenje časa na progi.

PRIZNANJA IN NAGRADE:

Vsak udeleženec prejme štartno številko in praktično spominsko darilo. Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje, najhitrejši v moški in ženski absolutni kategoriji na 21 km pa še pokal. Kategorija moških nad 70 let in žensk nad 60 let na 21 km se poteguje za memorialni pokal Goja Bogataja.

POGOJI TEKMOVANJA:

Pravico nastopa imajo vsi domači in tuji udeleženci, ki se čutijo sposobni preteči razdaljo 21 oz. 10,5 kilometrov. Vsi udeleženci tečejo na lastno odgovornost in po lastni presoji ter zmožnostih.

OSTALE DOLOČBE: 

Tekmovanje na 21 km šteje za uvrstitev v Pokalu SLOvenSKI MARATON 2019, zato veljajo tudi pravila in točkovanje v tem pokalu.
Ob dvigu štartne številke mora tekmovalec pokazati osebni dokument s fotografijo, rojstnimi podatki in naslovom.
Udeleženci morajo priteči mimo vseh kontrolnih točk na progi, sicer bodo diskvalificirani. Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo po končanem tekmovanju.
Morebitne pritožbe in nepravilnosti, vročene pisno s priloženo kavcijo 50 EUR vodstvu tekmovanja do 10 minut po objavi rezultatov, rešuje razsodišče.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa tekmovanja, poteka tekmovalne proge ter spremembe tega razpisa.

INFORMACIJE:

Dodatne informacije so vam na voljo na sedežu organizatorja ali pri vodji tekmovanja g. Mateju Kordežu na tel. št. 040 484 496.

SHEMA PROGE: Potek proge se bo prilagajal snežnim razmeram na Rudnem polju in Javorniški planini; organizator bo poskušal zagotoviti 21-kilometrski in 10,5-kilometrski krog (dokončna shema bo predvidoma objavljena do 28. februarja 2019).