Pokal SLOvenSKI maraton - Tekaške destinacije v Sloveniji - Jelovica

Jelovica

Opis destinacije

Jelovica je zakrasela gozdnata planota, ki se kot alpsko predgorje razteza nad Savo Bohinjko (na severu), nad naseljema Kropa in Kamna Gorica (na zahodu) in na jugu do Selške Sore.

Najbližja naselja so ob vznožjih ali pobočjih planote, ki je sicer nenaseljena. Njen najvišji vrh je Partizanski vrh (1411 mnm, v južnem delu), severni del dosega višine do 1100 mnm. V preteklosti so na Jelovici kopali železovo rudo, ki so jo predelovali v Kropi in v Železnikih.

Proge

Proge so speljana severno od Dražgoš. Urejajo jih člani ŠD Dražgoše s pomočje sredstev mestne občine Kranj in občine Železniki. 

Proge se urejajo s snežnim teptalcem.

Parkirišče

Za obiskovalce so na razpolago brezplačna parkirišča nad Dražgošami in Jamnikom.

Dostop do prog na planoti je težavnejši, saj se je najprej potrebno povzpeti do planote.

Organizacija športno-rekreativnih prireditev

- Jelovška smučarska tekaška liga - Jelovica STRAVA liga

- Preko planote poteka tudi ena etapa prireditve Po planotah Slovenije. Etapa štarta na začetku prog nad Dražgošami (nad Bičkovo skalo), konča pa se, odvisno od snežnih razmer,  lahko na Soriški planini, nekdanjem smučišču Kobla ali pa ob ugodnih snežnih razmerah tudi pri Bohinjskem jezeru.

Kontakt

Športno društvo Dražgoše

Trase v Google map:

Karte prog