Pokal INTERSPORT SLOvenSKI maraton - Tekaške destinacije v Sloveniji

Tekaške destinacije v Sloveniji

Za vse ljubitelje rekreativnega smučarskega teka smo pripravili popis tekaških prog v Sloveniji.

Opisane so tiste proge, ki se jih kolikor toliko redno in organizirano ureja skozi celotno zimo - zimo, ki ponudi toliko snežne podlage, da je proge moč urediti.

Na prikazanih kartah v Google map so prikazane trase tekaških prog, vhodno/izhodne točke prog, označena so parkirišča ter drugi objekti (okrepčevalnice, smučišča, drsališča, sankališča in podobno).

Vsebino bomo sproti dopolnjevali, zato bomo veseli kakršnihkoli komentarjev.

Svoja opažanja lahko sporočite na E-mail: tmptljnbsbupoAhnbjm/dpn

Osnutek brošure.

Zahtevnost prog je opisana z naslednjimi stopnjami:

1 ... nezahtevne proge: v večini povsem ravninske; primerne za začetnike.

2 ... srednjezahtevne proge: proge z lahkimi vzponi in lažjimi spusti; primerne za tiste, ki so se že srečali s smučarskim tekom.

3 ... težke proge: proge z večjimi vzponi, ki zahtevajo dobro fizično pripravo tekača ter z zahtevnimi spusti, ki zahtevajo ustrezno tehnično znanje; proge so primerne tudi za treninge tekmovalcev.

T ... tekmovalne proge: proge homologirane za mednarodna tekmovanja.

Pomen kratic oz. okrajšav:

dolžina ... dolžina trase v km
H (min) ... nadmorska višina v m.n.m. najnižje točke na trasi
H (max) ... nadmorska višina v m.n.m. najvišje točke na trasi
dH ... višinaska razlika med najvišjo in najnižjo točko na trasi
vsota vzponov ... ocenjena višina vseh vsponov oz. spustov na trasi 
težavnost ... težavnost proge ocenjena glede na razmerje vsote vzponov in dolžine trase

Opisane destinacije:

Areh

Bloke

Bohinj

Črna na Koroškem

Črni vrh nad Idrijo

Jelovica

Jezersko

Kamna Gorica

Kranjska Gora (Kranjska Gora, Rateče, Planica, Tamar, Gozd Martuljek, Mojstrana, Radovna)

Ljubljana

Log pod Mangartom

Logatec

Lokve

Logarska dolina

Medvode

Nanos

Novo mesto & Gače

Pokljuka (Rudno polje, Goreljek)

Ribniška koča

Rogla

Rudno

Soriška planina

Trije Kralji

Velika planina

Vojsko

Zatrnik

Žiri